Tumbling Dice Record Shop respecteert de privacy van alle bezoekers van onze site. Persoonlijke informatie wordt door ons dan ook vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om de bestellingen snel en zorgvuldig te verwerken. Verder worden je gegevens uitsluitend gebruikt met jouw toestemming. Tumbling Dice Record Shop zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Wanneer je een bestelling plaatst bij Tumbling Dice Record Shop, hebben wij verschillende gegevens nodig voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Om een goede en persoonlijke service te garanderen, hebben we enkele gegevens van jou nodig. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar je specifiek om hebt gevraagd. Dat gaat bijvoorbeeld om een bestelling die je plaatst of gegevens die aangepast moeten worden. Je persoonsgegevens worden opgenomen in het Tumbling Dice Record Shop klantenbestand. Het Tumbling Dice Record Shop klantenbestand wordt alleen voor Tumbling Dice Record Shop doeleinde gebruikt.

Doelen en gegevensverwerking:

Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Daarnaast worden je gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Daarbij is inbegrepen het gericht uitvoeren van Tumbling Dice Record Shop marketingactiviteiten, het invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Tumbling Dice Record Shop verstrekt geen gegevens aan derden.

Wetgeving:

Tumbling Dice Record Shop is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar klanten. Tumbling Dice Record Shop verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie, te respecteren.

Categorieën:

De volgende categorieën van persoonlijke gegevens mogen door Tumbling Dice Record Shop worden behandeld: contactgegevens (naam, voornaam, fysiek adres, leeftijd, e-mail, mobiel nummer in geval van bestelling), alle gegevens over bestellingen, retouren en IP-adres.

Betaling gegevens en veilige betalingen:

Tijdens je bezoek op onze site wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Betalingen worden door Mollie’s betalingsystemen veilig geregeld.

Wie behandelen jouw gegevens binnen Tumbling Dice Record Shop:

Alleen de werknemers van Tumbling Dice Record Shop en van haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van de Klanten gebruiken. Daarbij is het enige doel om de bestelde producten te leveren en te factureren, om contact op te nemen met de Klanten in geval van problemen, om op een persoonlijke manier te communiceren met de Klanten, of om een gepersonaliseerde website aan te bieden, die rekening houdt met de interesses en voorkeuren van de Klanten.

Geheimhouding:

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Rechten van bezoekers en onze klanten:

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot Tumbling Dice Record Shop te richten met de vraag of wij jouw gegevens verwerken. Tumbling Dice Record Shop zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk doorgeven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. Je hebt tevens het recht, door middel van een tot Tumbling Dice Record Shop gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Doorlinken via onze website:

De website van Tumbling Dice Record Shop kan koppelingen naar andere sites bevatten, die niet onder het beheer van Tumbling Dice Record Shop vallen. Tumbling Dice Record Shop is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Tumbling Dice Record Shop met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Adreswijziging:

Klanten verplichten zich de Tumbling Dice Record Shop van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Tumbling Dice Record Shop geen adreswijziging heeft ontvangen, blijf je aansprakelijk voor de door jou bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd.

Tot slot

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen over de bescherming van je privacy tijdens je bezoek aan de website? Stuur dan een mail naar info@tumbling-dice-record-shop.nl . We zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Tumbling Dice Record Shop kan deze privacyverklaring tussentijds aanpassen, wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina.